Logos - 7 Praw Uniwersalnych Wszechświata

Logos, filary, pędy życia, magia górnobiegunowa, itp. tematyka
ODPOWIEDZ
Magwena

Logos - 7 Praw Uniwersalnych Wszechświata

Post autor: Magwena » ndz maja 12, 2019 7:10 pm

W Kybalionie spisano 7 Uniwersalnych Praw Wszechświata. Praw, które trzeba znać. Nieznajomość praw nie sprawia, że nas nie obowiązują.
„Praw jest Siedem; ten, kto je zna, rozumie, posiada Magiczny Klucz, przed którego dotykiem otwierają się wszystkie Drzwi Świątyni”. - Kybalion.

Siedem zasad hermetycznych, na których opiera się cała filozofia hermetyczna, przedstawia się następująco:

1. PRAWO MENTALIZMU
2. PRAWO POWIĄZANIA
3. PRAWO WIBRACJI.
4. PRAWO POLARYZACJI.
5. ZASADA RYTMU.
6. PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU
7. PRAWO PŁCI.

1. Prawo mentalizmu
„WSZYSTKO jest UMYSŁEM; Wszechświat jest mentalny” - Kybalion.
Ta zasada uosabia prawdę, że „wszystko jest umysłem”. Wyjaśnia, że WSZYSTKO (co jest Istotną Rzeczywistością leżącą u podstaw wszystkich zewnętrznych manifestacji i pozorów, które znamy pod pojęciem „Materialnego Wszechświata”; „Zjawiska Życia”; „Materia”; „Energia”; wszystko, co jest widoczne dla naszych materialnych zmysłów), to DUCH, który sam w sobie jest NIEZNAJOMY i NIEWINNY, ale którego można uznać za UNIWERSALNY, NIESKOŃCZONY, ŻYJĄCY UMYSŁ. Wszechświat składa się z myśli, a z myśli tworzą się idee. Wszystko co przeżywamy, jest pomysłem. Źródło = duch = wszystko – jest w nas, jest dookoła nas. Mamy element wszystkiego w sobie, co oznacza, że możemy po części działać tak samo jak Źródło. Najpierw powstaje myśl, potem idea, a potem wibrujemy w kierunku spełnienia tego pomysłu. Wchodzimy na częstotliwość, która prowadzi nas prosto do osiągnięcia celu. Wibracja zaczyna nabierać kształtów, gęstnieje. Energia włożona w tą wibrację kształtuje pomysł w coś fizycznego. To prawo wyjaśnia prawdziwą naturę energii, mocy i materii, oraz przedstawia dlaczego podlegają one władzy umysłu.

2. Prawo powiązania
„Jak wyżej, tak poniżej; jak poniżej, tak powyżej” - Kybalion.
Ta zasada uosabia prawdę, że zawsze istnieje zgodność między prawami i zjawiskami różnych płaszczyzn Bycia i Życia. Stary hermetyczny aksjomat brzmiał następująco: Tak jak na górze tak i na dole, tak jak na dole, tak i na górze. A uchwycenie tego prawa daje sposobność rozwiązania wielu mrocznych paradoksów i ukrytej tajemnicy Natury. Istnieją płaszczyzny wykraczające poza naszą wiedzę, ale kiedy zastosujemy do nich Prawo Powiązania, jesteśmy w stanie zrozumieć wiele rzeczy, które w przeciwnym razie byłyby dla nas niepoznawalne. Ta zasada ma uniwersalne zastosowanie i manifestację na różnych płaszczyznach materialnego, mentalnego i duchowego wszechświata - jest to Prawo Uniwersalne. Starożytni hermetycy uważali tę zasadę za jeden z najważniejszych instrumentów mentalnych, dzięki którym człowiek mógł odeprzeć przeszkody, które ukrywały się przed widokiem Nieznanego. Jego użycie oderwało nawet zasłonę Izydy do tego stopnia, że można było uchwycić przebłysk twarzy bogini. Tak jak znajomość Zasad geometrii umożliwia człowiekowi mierzenie odległych słońc i ich ruchów, gdy siedzą w swoim obserwatorium, tak znajomość Zasady Korespondencji pozwala Człowiekowi rozumować inteligentnie od Znanego do Nieznanego. Studiując monadę, rozumie archanioła. Istnieją 3 główne płaszczyzny: fizyczna, mentalna i duchowa. Jeśli coś dzieje się na jednej płaszczyźnie, wtedy automatycznie widzimy odzwierciedlenie tego na innych płaszczyznach. Wpływając na psychikę, możemy wpływać na ciało i odwrotnie. Widzimy to choćby w przypadku uczucia strachu: kiedy denerwujemy się i odczuwamy strach, wtedy mogą pojawić się nieprzyjemne sny, a fizycznie czujemy ból. Uświadomienie sobie tego powiązania, pomaga nam rozwiązać wiele problemów w naszym życiu – kierując się zasadą, że idziemy od znanego do nieznanego, jesteśmy w stanie wyleczyć się z wielu przypadłości na każdej z płaszczyzn.

3. Prawo wibracji
„Nic nie odpoczywa; wszystko się porusza; wszystko wibruje” - Kybalion.
a zasada uosabia prawdę, że „wszystko jest w ruchu”; „wszystko wibruje”; „nic nie spoczywa”; fakty, które popiera Modern Science, i które każde nowe odkrycie naukowe ma tendencję do weryfikacji. A jednak ta hermetyczna zasada została ogłoszona tysiące lat temu przez mistrzów starożytnego Egiptu. Ta zasada wyjaśnia, że różnice między różnymi przejawami materii, energii, umysłu, a nawet ducha wynikają w dużej mierze z różnych prędkości wibracji. Od WSZYSTKIEGO, który jest Czystym Duchem, aż do najgęstszej formy Materii, wszystko jest w wibracji - im wyższa wibracja, tym wyższa pozycja na skali. Wibracja Ducha ma tak nieskończoną intensywność i szybkość, że jest praktycznie w spoczynku - tak jak szybko poruszające się koło wydaje się nieruchome. A na drugim końcu skali znajdują się rażące formy materii, których wibracje są tak niskie, że wydają się spoczywać. Pomiędzy tymi biegunami istnieją miliony milionów różnych stopni wibracji. Od ciałek i elektronów, atomów i molekuł, po światy i wszechświaty, wszystko jest w ruchu wibracyjnym. Odnosi się to również do płaszczyzn energii i siły (które są tylko różnymi stopniami wibracji); a także na płaszczyznach mentalnych (których stany zależą od wibracji); a nawet na płaszczyznach duchowych. Zrozumienie tej zasady, z odpowiednimi formułami, umożliwia uczniom hermetycznym kontrolowanie własnych wibracji mentalnych, jak również wibracji innych. Mistrzowie stosują również tę zasadę do zdobywania zjawisk naturalnych na różne sposoby. „Ten, kto rozumie prawo wibracji, uchwycił berło mocy” - mówi jeden ze starych pisarzy .Wszystko wibruje. Każde wydarzenie, którego doświadczamy jest ruchem. Takie rozumowanie zmienia perspektywę, bo patrzymy na rzeczy w formie wibracji. To, co myślimy, może nam pokazać jaka będzie nasza przyszłość, bo myśli krystalizują się, a wkładanie w nie dodatkowej energii przyspiesza proces ucieleśnienia. Różnice w dysproporcjach między płaszczyznami wynikają z różnych poziomów wibracyjnych. Patrząc na swoje myśli widzimy czego będziemy więcej doświadczać w życiu. Zrozumienie tej zasady, pozwala kontrolować własne wibracje mentalne i ułatwia kreowanie życia.

4. Prawo biegunowości
„Wszystko jest dualne; wszystko ma bieguny; wszystko ma swoją parę przeciwieństw; tak jak i inaczej są takie same; przeciwieństwa mają identyczną naturę, ale różnią się stopniem; spotykają się skrajności; wszystkie prawdy są tylko półprawdami; wszystkie paradoksy można pogodzić ” - Kybalion.
Ta zasada uosabia prawdę, że „wszystko jest podwójne”; „wszystko ma dwa bieguny”; „wszystko ma swoją parę przeciwieństw”, z których wszystkie były starymi aksjomatami hermetycznymi. Wyjaśnia stare paradoksy, które zakłopotały tak wiele osób, które zostały sformułowane w następujący sposób: „Teza i antyteza mają identyczny charakter, ale różnią się stopniem”; „przeciwieństwa są takie same, różnią się tylko stopniem”; „pary przeciwieństw można pogodzić”; „spotykają się skrajności”; „wszystko jest i nie jest w tym samym czasie”; „wszystkie prawdy są tylko półprawdami”; „każda prawda jest w połowie fałszywa”; „wszystko ma dwie strony” itd. itd., itd. Wyjaśnia, że we wszystkim są dwa bieguny, lub przeciwne aspekty, i że „przeciwieństwa” są tak naprawdę tylko dwoma skrajnościami tego samego, z wieloma różnymi stopnie między nimi. Aby to zilustrować: ciepło i zimno, chociaż „przeciwieństwa”, są naprawdę tym samym, różnice składające się jedynie z stopni tego samego. Spójrz na swój termometr i sprawdź, czy możesz odkryć, gdzie kończy się „ciepło” i zaczyna się „zimno”! Nie ma czegoś takiego jak „absolutne ciepło” lub „absolutne zimno” - dwa terminy „ciepło” i „zimno” wskazują po prostu różne stopnie tego samego, a „to samo”, które manifestuje się jako „ciepło” i „zimno” „jest tylko formą, różnorodnością i szybkością wibracji. Zatem „ciepło” i „zimno” są po prostu „dwoma biegunami” tego, co nazywamy „ciepłem” - a zjawiska towarzyszące temu są manifestacją zasady biegunowości. Ta sama zasada przejawia się w przypadku „światła i ciemności”, które są tym samym, różnicą składającą się z różnych stopni między dwoma biegunami zjawisk. Gdzie kończy się „ciemność” i zaczyna się „światło”? Jaka jest różnica między „Dużymi i małymi”? Pomiędzy „Hard and Soft”? Pomiędzy „Czarno-białe”? Pomiędzy „Sharp and Dull”? Pomiędzy „Hałasem a ciszą”? Między „wysoką i niską”? Między „pozytywnym i negatywnym”? Zasada biegunowości wyjaśnia te paradoksy, a żadna inna zasada nie może go zastąpić. Ta sama zasada działa na płaszczyźnie mentalnej. Weźmy radykalny i skrajny przykład - „Miłości i nienawiści”, dwóch stanów mentalnych, które wydają się całkowicie odmienne. A jednak istnieją stopnie nienawiści i stopnie Miłości, a także punkt środkowy, w którym używamy określeń „Lubię lub Nie lubię”, które cienią się nawzajem tak stopniowo, że czasami tracimy świadomość, czy „lubimy” czy „nie lubię” lub „nie”. I wszystkie są po prostu stopniami tego samego, jak zobaczysz, jeśli tylko pomyślisz chwilę. I bardziej niż to (i uważane za bardziej ważne przez hermetyków), możliwe jest zmienianie wibracji nienawiści na wibracje Miłości, we własnym umyśle iw umysłach innych. Wielu z was, którzy czytali te wiersze, mieli osobiste doświadczenia z mimowolnym, szybkim przejściem od Miłości do Nienawiści, i odwrotnie, w waszej własnej i innych. A zatem uświadomicie sobie, że można to osiągnąć poprzez użycie Woli, za pomocą formuł hermetycznych. „Dobro i zło” są tylko biegunami tej samej rzeczy, a hermetysta rozumie sztukę przekształcania zła w dobro, poprzez zastosowanie zasady biegunowości. Krótko mówiąc, „sztuka polaryzacji” staje się fazą „mentalnej alchemii” znanej i praktykowanej przez starożytnych i współczesnych hermetycznych mistrzów. Zrozumienie zasady umożliwi zmianę własnej polaryzacji, jak również innych, jeśli poświęci czas i studia niezbędne do opanowania sztuki.
We wszechświecie panuje dualizm – wszystko ma dwa bieguny. Wszystko ma swój plus i minus – przeciwieństwa są tą samą rzeczą, ale o różnym stopniu/natężeniu. Np. jeśli czujesz nienawiść, wtedy zależy ci na tym, aby tej osobie przydarzały się pewne rzeczy. Jeśli kochasz kogoś – to również zależy ci na tym, aby tej osobie wydarzyły się konkretne rzeczy. To jest to samo uczucie, ale o innym stopniu natężenia/biegunowości. Łatwo przekształcić jedno natężenie w drugie – np. miłość w nienawiść.

5. Prawo rytmu
„Wszystko płynie, wychodzi i wchodzi; wszystko ma swoje przypływy; wszystkie rzeczy wznoszą się i opadają; wahadło manifestuje się we wszystkim; miara zamachu w prawo jest miarą wahania w lewo; rytm kompensuje” - Kybalion.
Ta zasada uosabia prawdę, że we wszystkim manifestuje się mierzony ruch, tam i z powrotem; przepływ i dopływ; huśtawka do tyłu i do przodu; ruch podobny do wahadła; przypływ i przypływ; przypływ i odpływ; pomiędzy dwoma biegunami, które istnieją zgodnie z zasadą biegunowości opisaną przed chwilą. Zawsze jest działanie i reakcja; postęp i odwrót - wznoszenie się i zatonięcie. Dotyczy to spraw Wszechświata, słońc, światów, ludzi, zwierząt, umysłu, energii i materii. Prawo to przejawia się w tworzeniu i niszczeniu światów; w powstaniu i upadku narodów; w życiu wszystkich rzeczy; i wreszcie w stanach mentalnych Człowieka (i właśnie z tym ostatnim hermetyści uważają, że najważniejsza jest znajomość Zasady). Hermetycy uchwycili tę zasadę, znajdując jej uniwersalne zastosowanie, a także odkryli pewne środki do przezwyciężenia jej skutków w sobie poprzez zastosowanie odpowiednich formuł i metod. Stosują mentalne prawo neutralizacji. Nie mogą unieważnić zasady ani spowodować jej zaprzestania działania, ale nauczyli się, jak w pewnym stopniu uciec od wpływu na siebie, zależnie od opanowania zasady. Nauczyli się, jak UŻYWAĆ to, zamiast bycia UŻYWANYM prze to. W tej i podobnych metodach składajcie się na sztukę hermetyczną. Mistrz Hermetyzmu polaryzuje się w punkcie, w którym pragnie odpocząć, a następnie neutralizuje rytmiczne wahanie wahadła, które ma tendencję do przenoszenia go na drugi biegun. Wszystkie osoby, które osiągnęły jakikolwiek stopień samokontroli, czynią to do pewnego stopnia, mniej lub bardziej nieświadomie, ale Mistrz robi to świadomie, i przez użycie swojej Woli i osiąga stopień Równowaga i Umysłowa Stanowczość prawie niemożliwy do wiary ze strony mas, które są obracane do tyłu i do przodu jak wahadło. Ta zasada i biegunowość zostały dokładnie zbadane przez hermetów, a metody ich przeciwdziałania, neutralizowania i WYKORZYSTANIA stanowią ważną część hermetycznej alchemii mentalnej. Wszystko wznosi się i opada. Wszystko ma swoje cykle – kiedy czujesz się szczęśliwy to wiedz, że czeka cię spadek nastroju. Kiedy czujesz się gorzej, możesz być pewny, że będzie lepiej. Jeśli żyjemy zgodnie z naturalnym procesem (np. cztery pory roku), wtedy możemy przewidywać to co się wydarzy i przygotować się na to. Rytm dąży do wyrównania, a życie przypomina wahadło.

6. Prawo przyczyny i skutku
„Każda przyczyna ma swój skutek; każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się zgodnie z prawem; przypadek jest tylko imieniem dla prawa nierozpoznanego; istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, ale nic nie uchodzi Prawu” - Kybalion.
Ta zasada uosabia fakt, że istnieje przyczyna każdego efektu; efekt z każdej przyczyny. Wyjaśnia, że: „Wszystko dzieje się zgodnie z prawem”; że nic nigdy „po prostu się nie dzieje”; że nie ma czegoś takiego jak Szansa; że chociaż istnieją różne płaszczyzny Przyczyn i Skutków, im wyższe dominują niższe płaszczyzny, nic nigdy nie umyka Prawu. Hermetycy rozumieją sztukę i metody wznoszenia się ponad zwykłą płaszczyznę Przyczyn i Skutków, do pewnego stopnia, i podnosząc się psychicznie do wyższej płaszczyzny, stają się Przyczynami zamiast Skutkami.. Masy ludzi są niesione, posłuszne środowisku; wola i pragnienia innych silniejszych od nich samych; dziedziczność; sugestia; a inne zewnętrzne przyczyny przesuwają je jak pionki na Szachownicy Życia. Ale Mistrzowie, wznosząc się do płaszczyzny powyżej, dominują nad swoimi nastrojami, postaciami, cechami i mocami, a także otaczającym ich środowiskiem, i stają się Graczami zamiast pionkami. Pomagają GRAĆ W ŻYCIE, zamiast grać i poruszać się w innych testamentach i środowisku. UŻYWAJĄ zasady, a nie jej narzędzia. Mistrzowie są posłuszni Przyczynowości wyższych poziomów, ale pomagają ZARZĄDZAĆ na ich własnej płaszczyźnie. W tym stwierdzeniu jest skondensowane bogactwo wiedzy hermetycznej - niech czyta, kto może.
Każda przyczyna ma swój skutek a każdy skutek – przyczynę. W związku z czym nie istnieją przypadki, a jedynie konsekwencje podjętych decyzji. Nie istnieje łut szczęścia – to tylko suma działań z przeszłości. Wszystko, co się dzieje teraz, to kontynuacja poprzednich wydarzeń. Jeśli żyłeś w danych warunkach, to automatycznie będziesz przyjmować to do siebie – jeśli wychowałeś się w danej kulturze, to całe twoje życie będzie podyktowane jej naukami. Jak kierować prawem przyczyny i skutku? Warto wiedzieć, że przyjmując dobre wibracje, przyciągamy więcej dobrych i jeszcze lepszych wibracji. I odwrotnie – otaczając się niskimi wibracjami, zazwyczaj wibrujemy w dół.

7. Prawo płci
„Płeć jest we wszystkim; wszystko ma swój Męski i Żeński charakter. Płeć; manifestuje się na wszystkich płaszczyznach” - Kybalion.
Ta zasada uosabia prawdę, że we wszystkim pojawia się PŁEĆ – Męski i Żeński pierwiastek. Dotyczy to nie tylko płaszczyzny fizycznej, ale również płaszczyzn mentalnych, a nawet duchowych. Na płaszczyźnie fizycznej zasada manifestuje się jako SEKS, na wyższych płaszczyznach przyjmuje wyższe formy, ale zasada jest zawsze taka sama. Bez tej zasady żadne stworzenie, fizyczne, umysłowe czy duchowe, nie jest możliwe. Zrozumienie jej praw rzuci światło na wiele tematów, które zakłopotały umysły ludzi. Zasada płci działa zawsze w kierunku generowania, regeneracji i tworzenia. Wszystko i każda osoba zawiera w sobie dwa elementy lub zasady, lub tę wielką zasadę. Każda rzecz męska ma również element żeński; każda kobieta zawiera również zasadę męską. Jeśli zrozumiesz filozofię mentalnego i duchowego tworzenia, generowania i regeneracji, musisz zrozumieć i przestudiować tę hermetyczną zasadę. Zawiera rozwiązanie wielu tajemnic życia. Ostrzegamy, że ta zasada nie ma odniesienia do wielu podstawowych, szkodliwych i poniżających pożądliwych teorii, nauk i praktyk, które są nauczane pod fantazyjnymi tytułami i które są prostytucją wielkiej naturalnej zasady płci. Takie podstawowe przebudzenia starożytnych niesławnych form fallizmu mają tendencję do niszczenia umysłu, ciała i duszy, a Filozofia Hermetyczna kiedykolwiek brzmiała jako ostrzeżenie przed tymi zdegradowanymi naukami, które dążą do pożądania, rozwiązłości i wypaczenia zasad Natury. Jeśli szukasz takich nauk, musisz pójść gdzie indziej po nie - hermetyzm nie zawiera niczego dla ciebie w tym sensie. Dla czystego wszystko jest czyste; dla podstawy, wszystko jest podstawą. Wszystko we Wszechświecie ma swoje męskie i kobiece pierwiastki. Żeby pojawiła się twórczość, musi spotkać się element męski z kobiecym, musi dojść do zapłodnienia i ukształtowania. Męska energia to obiektywność, działanie i decyzyjność. Kobieca energia to tworzenie i kształtowanie. W każdym z nas znajduje się pierwiastek męski i kobiecy.

Źródła:
kybalion.org/kybalion.php?chapter=II
solaris-rozwojosobisty.pl/7-uniwersalnych-praw-wszechswiata/
pistis.pl/biblioteka/Kybalion.pdf

Krzysztof
Posty: 17
Rejestracja: ndz maja 12, 2019 8:15 pm
Kontaktowanie:

Re: Logos - 7 Praw Uniwersalnych Wszechświata

Post autor: Krzysztof » ndz maja 26, 2019 3:46 pm

Podpowiedz :)

Rytm moze byc zneutralizowany poprzez uzycie prawa polaryzacji.

Umysl (tak samo jak metale i elementy) moze byc transferowany ze stanu do stanu, stopnia do stopnia, kondycji do kondycji, pola do pola, wibracji do wibracji.

Zeby zmienic twoj nastroj lub stan mentalny - zmien swoja wibracje.

Boski Paradox - nastepnym razem.

Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lip 11, 2019 12:53 am przez Krzysztof, łącznie zmieniany 1 raz.

Krzysztof
Posty: 17
Rejestracja: ndz maja 12, 2019 8:15 pm
Kontaktowanie:

Re: Logos - 7 Praw Uniwersalnych Wszechświata

Post autor: Krzysztof » ndz cze 23, 2019 10:19 pm

Boski paradox.

W polowie madrzy uznajacy porownawczosc w nierealnosci Wszechswiata wyobrazaja sobie, ze moga przeciwstawic sie Prawom - tacy sa proznymi i zarozumialymi glupcami.
Sa oni lamani o skaly i rozdzierani przez zywioly z powodu ich glupoty.
Prawdziwie madrzy znajacy nature Wszechswiata uzywaja Prawa przeciwko Prawu; Wyzszego przeciwko nizszemu i poprzez sztuke alchemii transmutuja to co jest niepozadane w to ktore jest godne i dlatego triumfuja.
Mistrzostwo nie polega na nienormalnych snach, wizjach i fantastycznych wyobrazeniach lub zyciu, ale na uzywaniu wyzszych sil przeciwko nizszym (uciekajac od dolnych plaszczyzn poprzez wibrowanie na wyzszych).
Transmutacja a nie zarozumiale zaprzeczenie jest bronia Mistrza.
Kybalion

Oto Paradox Wszechswiata, wyplywajacy z Zasady Polaryzacji, ktory zamanifestowal sie kiedy Wszystko rozpoczelo Tworzenie.
Sluchajcie tego poniewaz wskazuje ono roznice pomiedzy pol madroscia a madroscia.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość